Palvelut

Maa aine kuljetukset

Hin­ta vaihtelee

Toimite­taan asi­akkaalle eril­laisia maa ainek­sia tai jos asi­akkas tarvii maa ainek­sen siir­to­ja niin tul­laan paikan­päälle siirtelemään maata.

Roskalava kuljetukset/lavan vuokraus

Hin­ta vaihtelee

Toimite­taan asi­akkaalle roskala­va vuokrat­tavak­si. Ja tyh­jen­netään kaatopaikalle kun lava on täysi.

Vaihtolava kuljetukset

Hin­ta vaihtelee

Eril­lais­ten konei­den ja lait­tei­den kuljetukset

Lokapalvelut

Tyh­jen­nys mak­su riip­puu osoitteesta?

Tyh­jen­netään likavesikaivot/jätevesikaivot?

Kiinnostuitko palveluista?