Palvelut

Maa aine kuljetukset

Hin­ta vai­htelee

Toimite­taan asi­akkaalle eril­laisia maa ainek­sia tai jos asi­akkas tarvii maa ainek­sen siir­to­ja niin tul­laan paikan­päälle siirtelemään maa­ta.

Roskalava kuljetukset/lavan vuokraus

Hin­ta vai­htelee

Toimite­taan asi­akkaalle roskala­va vuokrat­tavak­si. Ja tyh­jen­netään kaatopaikalle kun lava on täysi.

Vaihtolava kuljetukset

Hin­ta vai­htelee

Eril­lais­ten konei­den ja lait­tei­den kul­je­tuk­set

Lokapalvelut

Tyh­jen­nys mak­su riip­puu osoit­teesta?

Tyh­jen­netään likavesikaivot/jätevesikaivot?

Kiinnostuitko palveluista?